Lasertherapie, laserbehandeling, vaatziekten, spataderen verwijderen
Dr. Ben Rosseel &
Dr. David Lambrechts
Kaai 34
2850 Boom
Tel.: +32 3 449 99 13
E-mail:
info@vaatcentrumkaai.be
   
Aderverkalking in een notedop
Aneurysma van de aorta abdominalis
Beroerte
Perifeer vaatlijden van de onderste ledematen
Rutherford classificatie voor langdurig vaatlijden van de slagader van het been

Aderverkalking in een notedop

Dit betreft aantasting van de slagaders (Atherosclerose) zodat er minder of zelfs te weinig bloed in de weefsels of organen komt. Dit kan aanleiding geven tot mindere werking van dat bepaald weefsel of orgaan. Zo kennen we beenkramp bij aantasting van de slagader van het been, een beroerte bij aantasting van de hersenslagader, een hartkramp bij aantasting van de kransslagader van het hart. Belangrijkste risicofaktoren voor aderverkalking zijn  roken, cholesterol (slechte cholesterol of LDL) verhoging, hoge bloeddruk en suikerziekte.
Behandeling bestaat in de eerste plaats uit het behandelen of wegwerken der risicofaktoren. Vaak zal ook medicatie gegeven worden om de verkalking tegen te gaan of te vertragen. Indien nodig kan de verkalking opengeblazen (gedotterd of ballonnetje) worden al of niet met een steun (stent). In bepaalde gevallen dient de verkalking weggenomen te worden (endarterectomie) of overbrugd te worden (bypass).

Aneurysma van de aorta abdominalis

Bestaat uit een geleidelijke verwijding der doormeter van de buikslagader. Normaal bedraagt deze tussen de 16 en 22 mm. Eenmaal de verwijding tussen de 40 en 55 mm meet is het risico op springen 1% per jaar.
Boven de 55 mm is behandeling aangewezen.
Deze bestaat uit een open ingreep  langs insnede in de buik waarbij de verwijding verwijderd wordt en vervangen wordt door een aorta (bifurcatie) prothese.Deze laatste wordt dan ingenaaid.
Recent is ook een nieuwe methode ontwikkeld om langs de binnenzijde van de verwijding een nieuwe aortabifurcatie endoprothese aan te brengen, zonder snede in de buik maar via een prik in beide liezen. Deze laatste methode (endoprothese of EndoVascularAorticRepair) is enkel doeltreffend indien de voorafgaande meting aanduidt dat de endoprothese goed zal aanspannen binnen de verwijding van de aorta, o.a.in de hals en de uiteinden van de verwijding.
Beide behandelingen worden op vakkundige wijze sinds meerdere jaren toegepast in ons centrum. Belangrijk is ook dat de nieuwe methode in ons vaatcentrum terugbetaald wordt door de ziekteverzekering.

| Top |

Beroerte

Een beroerte wordt veroorzaakt door plotselinge afsluiting van een deel van de hersencirculatie: dit kan door een klonter,een stukje kalk of een scheur van het bloedvat. Dit uit zich door een verlamming van de armen en of benen en of hoofd. Het kan alof niet gepaard gaan met een bloeding in de hersenen.
In ongeveer 1 op 2 is de oorzaak te vinden op het begin van de inwendige halsslagader. Indien deze vernauwing meer dan 70 % bedraagt is het aangewezen deze vernauwing te behandelen. De beste behandeling is tot op heden het verwijderen van de vernauwing tijdens een ingreep (CEA en CarotidEndArterectomy via hals-insnede). In geval de patient echter ouder dan 80 jaar is of niet fit genoeg is voor deze ingreep kan de vernauwing via een liesprik (plaatselijke verdoving) uitgeblazen worden met inbrengen van een stent (CAS of CarotidArteryStenting). Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van een filtertje (EPD of EmbolicProtectionDevice) om kleine brokstukjes op te vangen.
Deze laatste methode is evenwel nog niet erkend in Belgie en kan slechts in bepaalde gevallen toegepast worden.

| Top |

Perifeer vaatlijden van de onderste ledematen

De mens is als enige diersoort  rechtop gaan lopen. Dit vergde heel wat aanpassingen in de bloedvoorziening van onze onderste ledematen. Hierbij dient het bovenbeen en de kuit snel van bloed voorzien te worden ten einde de loopspieren in geval van plotse aktiviviteit te kunnen voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Hierbij groeide er in onze evolutie een “kanaal” tussen het bekken,de lies en de knie (de arteria iliaca externa en de arteria femoralis superficialis). Deze slagaders zijn jammer genoeg ook zeer gevoelig voor aderverkalking. Wanneer deze beginnen dicht te slibben komt de bloedvoorziening doorheen deze kanalen  in het gedrang.
Het gevolg is dat de bovenbeen- en kuitspieren snel vermoeid geraken en spierkramp ontwikkelen. Deze treedt sneller op naarmate de vernauwing ernstiger is. Uiteindelijk treedt deze kramp of pijn ook op wanneer we niet stappen of rusten (rustpijn).

| Top |

Rutherford classificatie voor langdurig vaatlijden van de slagader van het been
   
Stadium 1: asymptomatisch
Stadium 2: niet invaliderende claudicatio intermittens
Stadium 3: invaliderende claudicatio intermittens
Stadium 4: rustpijn
Stadium 5: klein weefsel defekt
Stadium 6: groot weefsel verlies 

Onbehandeld zal dit aanleiding geven tot afsterven van weefsels en het verlies van het been (amputatie).
De behandeling bestaat uit rookstop, opsporen van cholesterol en suiker in het bloed en het laten normaliseren der bloeddruk door medicijnen. Indien mogelijk zal deze vernauwing of verstopping nog doorgeblazen worden met of zonder steun (stent). Is deze verstopping te belangrijk dan moet de verkalking verwijderd (EA of endarterectomie) of overbrugd worden (bypass).

| Top |